חשב שכר

ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במשק הישראלי נותנת אותותיה בהתייעלות הארגון, התמקצעות העובדים, מחשוב מערכות והתחדשות יום יומית. התפתחות זו אינה פוסחת על תחום חשבות השכר.

חשב שכר עשוי להשתלב בארגון המעסיק עובדים, במגזר הציבורי והפרטי כאחד.

חשב שכר יסייע לחשב/מנהל הכספיים בהיבט השכר והמשכורות. תפקידו מתרכז בתחום הכנה וחישוב משכורות ושכר עבודה והעברת הוראות התשלום לעובדים (אחראי להכנת גיליונות שכר והעברת התשלומים בבנק), הגשת דוחות ניכויים חודשיים ושנתיים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

חשב שכר מרכז ומארגן את הטפסים הרלבנטיים, עומד בתקשורת שוטפת עם רשויות החוק השונות, ומרכז עדכונים שוטפים בחקיקה, בתקנות ובהנחיות המועברות מעת לעת.

תנאי קבלה:

1.
 בוגר 11 שנות לימוד.

2. ועדת קבלה.

 

בחינות ותעודות –

לאחר עמידה בכל דרישות תכנית הלימודים ובבחינות .

1. בחינה עיונית: חשב שכר (בחינה משולבת – כל נושאי הלימוד.(

2. בחינה מעשית: ממוחשבת (באמצעות תוכנה לחישוב שכר(.

3. ציון מעבר בבחינות (עיוני ומעשי) יעמוד על 63.

 

תעודות:

1. תעודת גמר: חשב שכר.

 2. אישור למקצוע: חשב שכר.

3. תעודת מקצוע: כאשר המגמה תוסדר במסגרת סיווג מקצועי, ימירו הבוגרים שעברו בהצלחה את בחינות הגמר של הקורס, את תעודת הגמר לתעודות מקצוע בהתאם לתנאי הסיווג המקצועי.